22
2011. március 30.

A Fideszre is visszaüt majd az új alkotmány

Az új alkotmány, ha a jelenlegi tervezet szerint fogadják el, nem csupán a demokráciára épülő állam alapelveinek egy részét írja át, hanem a gazdaságpolitika alakításának meghatározó elemeit is. Az eddigi hatalmi fékek kiiktatása együtt szerepel benne a jövőbeni kormányok működését akadályozni képes előírásokkal és a munka világát kedvezőtlenül érintő változásokkal. Ezek együttesen könnyen kaotikus állapotokhoz vezethetnek és megbéníthatják az országot.

Kapcsolódó írásaink

A Fidesz kétharmados többségén alapuló alkotmányozás folyamatát és az elkészült tervezetet számos kritika érte, bírálói elsősorban a valós társadalmi vita hiányát, a hatalomcentrikus megközelítést, a demokratikus államműködés garanciáinak gyengítését teszik szóvá, röviden annak az alapelvnek az érvényesülését hiányolják, amely minden alkotmány célja az 1215-ös Magna Charta /nálunk a 1222-es Aranybulla/ óta: az állampolgárok védelme a hatalom visszaélési törekvéseivel szemben. Ebből a szempontból a most sebtiben összeállított és gyorsan megszavazandó tervezet visszalépés a jelenlegi alkotmányhoz képest, méghozzá nem csupán az alapvető polgári jogokat illetően, de - s erről kevesebb szó esik - a gazdasági környezet alakításának szempontjából is, márpedig ez a jövőben valamennyiünket közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetekhez vezethet.

Nézzük a konkrétumokat. Kezdjük azzal, hogy az új alkotmány rögzíteni akarja az eladósodás maximális mértékét, ami önmagában elfogadható törekvés. Az viszont már érthetetlen, ezt miért a GDP 50 százalékában rögzítik, amikor egyrészt az uniós elvárás is csak 60 százalék, másrészt a jelenlegi arány 82 százalék és esély sincs arra, hogy belátható időn belül ez 50 alá csökkenjen. Ráadásul a szöveg szerint a leendő kormányok nem fogadhatnak el olyan költségvetést, amely ennél magasabb hiányt eredményezhet. Ez persze majd akkortól igaz, ha a deficit már a korlát alá csökkent, azaz a jelenlegi, sőt még a következő ciklusra sem vonatkozik, tehát az Orbán-kormánynak nincs félnivalója.

Az 50 százalékos korláttal nem csak az a baj, hogy túlzottan alacsony és ezzel nagyon behatárolja a gazdasági mozgásteret, hiszen a maastrichti kritériumnál jóval alacsonyabb /ez adott esetben a más tagországokkal szembeni versenyképességünkre is visszahathat/. Külön probléma, hogy a tervezet az Alkotmánybíróság jogkörét is az 50 százalék teljesüléséhez köti, azaz költségvetési kérdésekben csak akkor élhet alkotmányossági normakontrollal, ha a hiány annál alacsonyabb. Ennek egyetlen értelme, hogy az elkövetkező években a Fidesznek nem kell tartania az AB-tól, azt csinál, amit akar, túlléphet az alkotmányos normákon.

A kormányt az ellenzék könnyen megbuktathatja

A következő problémás pont az, hogy a tervezet szerint a közterhek és nyugdíjak kérdésében csak sarkalatos törvényekkel lehet dönteni, azaz a jelenlegi adószabályokon is csak kétharmaddal lehet változtatni. Ez tökéletes nonszensz, mert az adók mértéke például a mindenkori költségvetés szerves része és a piaci körülményekhez is igazítani kell. Ezt a jövőben csak az a kormány teheti meg, amelynek kétharmados többsége van. E rendelkezés valódi célját az alkotmány tervezet más szövegrészéből érthetjük meg. Rögzítődik ugyanis, hogy amennyiben a tárgyév márciusának végéig nem fogadják el az éves költségvetést, az államfő feloszlathatja a parlamentet. Röviden tehát az egyszerű többséggel bíró kormányt az ellenzék könnyen megbuktathatja azzal, hogy nem járul hozzá például egyes adószabályok módosításához, még ha azokra szükség is lenne, így nincs költségvetés, azaz új választásokat lehet kiírni. Gondoljunk csak bele, milyen fegyver lehet ez a Fidesz kezében, ha majd ellenzékbe kerül.

Hasonló szándékok fedezhetők fel abban, hogy a Költségvetési Tanács jóváhagyása nélkül nem lenne megszavazható a költségvetés. Ez éles ellentétben áll azzal, hogy mikor a KT tavaly bírálni merte a Fidesz-kormány idei büdzsé tervét, azonnal ellehetetlenítették a működését. A helyzet azóta annyiban változott, hogy a KT-ban már az ő emberei vannak többségben, és 9 évre bebetonozták őket. A jövőbeni kormányok megbénítását célzó rendelkezések ugyanis úgy értelmezhetők igazán, ha figyelembe vesszük az új alkotmány azon pontjait is, amelyek szerint a főbb gazdasági ellenőrző pozíciókat betöltőket 9-12 évre választják. Ez vonatkozik a KT mellett az Állami Számvevőszék, a Versenyhivatal, a Nemzeti Bank vezetőjére, akiket ebben a ciklusban a Fidesz már lecserélt vagy le fog cserélni. A köztársasági elnökkel együtt tehát minden pozícióban a saját emberei fognak ülni még akkor is, ha netán már nem lesznek kormányon.

Aki nem hasznos, azzal nem kell törődni

Ennek így együtt nem lehet más célja, mint a jövőbeni nem Fidesz-kormányok működésének ellehetetlenítése, ami az egész országnak súlyos károkat okozhat és kaotikus állapotokhoz vezethet, de az ellenzékben már eddig is megszokott minél rosszabb, annál jobb elvnek ez tökéletesen megfelel. Ezzel szemben a tervezet a jelenlegi kormány mozgásterét több kérdésben növeli, illetve csökkenti az állampolgárok felé a hatalom kötelezettségeit. A szöveg visszahozná a többéves költségvetés lehetőségét, kikerülve az éves vitát és kontrollt, egy kétharmados, autoriter kormánynak ez ajándék. Mozgásterét növeli, hogy az alkotmánytervezet az eddigiekkel szemben a jövőben nem garantálja sem a munkához, sem a szociális biztonsághoz való jogot, az utóbbit a közösséghez való hozzájárulás mértékéhez köti. Ez értelmezhető úgyis, ha valaki a közösség számára nem hasznos - beteg, nyugdíjas stb.-, akkor azzal nem kell törődni.

Kikerül az alkotmányból az egyenlő munkáért egyenlő bérezés kitétel, sőt a munkaügyi egyeztetés és az érdekképviseleti rendszer is. Ez felrúgja a rendszerváltás óta érvényes konszenzust a társadalmi partnerek közötti párbeszéd szükségességéről, így olyan feszültségforrást teremt, amely a társadalmi békét és a gazdasági fejlődést is alááshatja. Ehelyett olyan nehezen értelmezhető tételek kerülnek be az alapokmányba, mint például az, hogy mindenki a gazdasági részvételének megfelelően járul hozzá a közteherviseléshez. Hogy ez pontosan mit jelent, ki tudja, de első ránézésre ellentmond az egykulcsos jövedelemadónak.

A gazdasági fejlődés fékje lehet és egész ágazatot lehetetleníthet el annak alkotmányos rögzítése, hogy a termőföld, a vízkészlet és az erdő csak magyar tulajdonban lehet. Ezzel nem elsősorban az a baj, hogy ellentmond az uniós jognak, sokkal inkább az, hogy konzerválja a jelenlegi áttekinthetetlen és hatékony gazdálkodásra alkalmatlan viszonyokat és az agrárium tőkehiányát. A nemzeti érzésekre építő demagógiát tükrözi, hiszen a nemzeti javak védelme nem egyenlő a tulajdoni korlátozással, a víz és föld akkor is itt marad, ha netán nem magyarok birtokolják. Sokkal lényegesebb ennél, hogyan gazdálkodunk hatékonyan értékeinkkel, hogyan védhetjük jobban a környezetünket, erről azonban kínosan kevés szó esik a tervezetben.

Erős hatalom, gyenge állampolgárok

A felsoroltakból jól látszik, hogy az új alkotmány a gazdaságot, a munkát és a szociális szférát érintő kérdésekben egyértelműen egy erős hatalom érdekeit védi, az állampolgárok alapvető jogait gyengíti. Különösen fájó az a szociális érzéketlenség, amit sugall, és az a nyilvánvaló szándék, hogy aláaknázza a kétharmados többséggel nem rendelkező jövőbeni kormányok helyzetét. Mindez ellentétes az ország valódi érdekeivel és növekvő feszültségekhez, anarchikus állapotokhoz vezethet, ami a most hatalmi mámorban úszó Fideszre is vissza fog ütni.

Hozzászólások
Összesen: 22 db

A hozzászólás csak regisztrált tagjaink számára elérhető, kérjük lépjen be vagy regisztráljon!

Elfelejtette jelszavát? Segítségért kattintson ide!

Kérjük, hozzászólásánál tartsa be az oldal szabályait. Erről és a moderálási elvekről itt olvashat részletesen!

Hozzászólhat a Facebook azonosítójával is.
Kattintson a "Facebook bejelentkezés" gombra!
Hozzászólás Facebook regiszrációval
josolo
2011-03-30 17:20:14   #1

A fityess tagkönyvekbe betétnek,mint amit naponta el kell mondani 100* annakjó dolog.
Egyébként ha jól meggondoljuk,920E válasz ment vissza,vagyis ennyien foglalkoznának a basi törvénykezésével.Abból is páran jócskán megrajzolva.
Hol van akkor a többi szavazó,MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR?

Zanza
2011-03-30 18:39:00   #2

Anarchiát akarnak? Legyen! Csinálunk egy rendes forradalmat és elzavarjuk ezt a kártékony csapatot a hatalom közeléből örökre, az alkotmányukkal együtt.

Gil Pérez
2011-03-30 18:52:31   #3

A bolsevizmust a demokráciától csak és kizárólag az alkotmány különböztetheti meg. Mind a két rendszerben a többség dönt szavazás útján. Az általános választójog és az általános titkos választás sem csak a demokrácia sajátja, hiszen ezek még bolsevik diktatúrában is előfordulhatnak.

Ami viszont csak a demokrácia lényege, az a többség hatalmának korlátozása, vagy másképpen fogalmazva a kisebbségek védelme. Ez csak úgy jöhet létre, ha létezik olyan törvény, amely a többségi akarattól függetlenül, illetve azzal szembeszállva, kormányokon átívelve biztosítja a kisebbségek fennmaradását, sőt akár többséggé fejlődését is. Egy ilyen törvény nem vezethető le a többségi elvből, hiszen pont a többségi elvvel ellentétben a többség rovására kell a kisebbségeket bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal felruháznia. Egy ilyen törvény csak össztársadalmi konszenzussal a többség önkéntes lemondása által és garantáltan visszavonhatatlanul különleges és "szent" parancsolatként - Alkotmányként működhet csak.

Mit kell egy ilyen törvénynek garantálnia? A kisebbség szólásszabadságát, szervezkedési, gyülekezési és sztrájkjogát, a kisebbség jogát az általános titkos választáshoz, a tisztességes kampányhoz, és garantálnia kell azt is, hogy senkit nem érhet semmiféle kár, retorzió azért, mert a kisebbséghez tartozik. Nos, ez az alkotmány valódi küldetése.

Nehéz kérdés, hogy mi tehet egy törvényt a többség által megváltoztathatatlanná? Egy biztos. Az politikai ököljog - a többségi elv, biztos nem. Hiába teszik meg ezt a törvényt kétharmadossá, vagy akár négyötödössé, ez nem elég. Csak valamiféle irracionális hit a jóban és igazságban, csak valamiféle megmagyarázhatatlan hagyománytisztelet, csak valamiféle össznépi bölcsesség és felgyülemlett tapasztalat, amelyet jobb híján akár kultúrának, erkölcsnek, tisztességnek is nevezhetünk - teheti a kisebbségeket óvó demokratikus alkotmányt megingathatatlanná, zsinórmértékké, a törvények törvényévé.

A kétharmados kormánytöbbség egy kétharmaddal módosítható alkotmány esetén bármit megtehet. Ha olyan törvényt akar, amelyik ellentétes az alkotmánnyal akkor egyszerűen módosítja az alkotmányt és kész.

Az is teljesen mindegy, hogy a kétharmaddal hozott törvényt minek nevezzük: kétharmadosnak, vagy alkotmánynak? Se így se úgy nem változtathatja meg egy jövendő ötvenegynéhány százalékos kormány.

Ebből következik, hogy ez az egész alkotmányozási cécó teljesen értelmetlen, az alkotmányozás lényegét totálisan figyelmen kívül hagyó szánalmas propaganda hadjárat csupán, amely talán arra lett volna hivatva, hogy a Fidesz kisded játékait legitimálja, de ahogy a dolgok állnak, inkább az ellenkező hatást, a nevetségességet, és a sanda szándékok lelepleződését eredményezi majd.

damika
2011-03-30 18:54:33   #4

Zanza!
Igaz! Gátlástalan, agybeteg emberekkel nincs más megoldás.

damika
2011-03-30 19:11:03   #5

kisapuka!
Már számtalan esetben elmondtuk (fülkeforradalmár társaiddal együtt: hülyeség ellen nincs orvosság.

Gil Pérez
2011-03-30 19:15:04   #6

kissapuka:

Senki sem vonja kétségbe, hogy a Fidesz megnyerte a választást, és hogy joga van kormányozni.

Én csupán azt vonom kétségbe, hogy a Fidesznél bárki is érti az alkotmány lényegét, az alkotmányozás értelmét. Azt próbáltam az előzőekben megmagyarázni, hogy az alkotmányozás nem a többség privilégiuma, az alkotmányozás lényege nem az, hogy a többség akaratát fejezi ki, hanem éppen ellenkezőleg, az alkotmány lényege többség önkorlátozása, és a kisebbség létjogosultságának biztosítása.

Ez a Fidesz attitűd, hogy ha kétharmadunk van, akkor jogunk van alkotmányozni, totálisan bolsevik mentalitás, amelynek köze nincs az igazi demokráciához, az uniós elvekhez, a modern nyugat értékrendjéhez és normáihoz.

Gil Pérez
2011-03-30 19:22:07   #7

kissapuka írta:

"A demokrácia nem az hogy a többség akarata dönt?"

Itt tartunk. Nem tudom, hogy sírjak, vagy röhögjek. Miért nem tanítják, az iskolában, hogy mi a demokrácia??????

Nem, kissabpuka a demokrácia nem az, hogy a többség akarat dönt. Ahol csak a többség akarata dönt, az a bolsevik diktatúra.

A többség hozta a zsidótörvényeket. Az talán demokrácia volt?
A többség szavazta meg a Rákosi-rendszert, a kitelepítéseket. Az talán demokrácia volt?
A többség szavazta meg Hitlert is, ő talán demokrata volt?

A többség akarat lehet a kisebbség kifosztása, jogfosztása, vagy akár teljes kiirtása is. Ez lenne a demokrácia?

Komolyan nem értem hogy lehet egy ilyen kártékony féligazság ennyire mélyen beleivódba a köztudatba - húsz évvel a rendszerváltás után, húsz több-kevésbé demokratikus év után.

Zanza
2011-03-30 19:23:29   #8

Időben megtudod Tükör barátom.

szt61
2011-03-30 19:30:02   #9

Hát még mindig igaz
Sok a cigány és zsidó kevés a náci gyere vissza hitler bácsi

szt61
2011-03-30 19:41:52   #10

azért kíváncsi volnék a magyarok véleményére

Kedvezménykártya a 168 Órától

EDC kártya, akár Önnek is

Kedvezménykártya a 168 Órától

2014. július 10. csütörtök
Megosztások