81
168 Óra Online írása
2016. január 28.

Itt az újabb nyílt levél a miskolci tanároktól

Mától olvasható a miskolci pedagógustiltakozást támogató nyilatkozatokat is gyűjtő Tanítanék.com oldalon a Miskolci Herman Ottó Gimnázium és a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületei által közösen Czunyinénak, Orbánnak és Balog Zoltánnak címzett újabb nyílt levél.

Kapcsolódó írásaink

Tárgy: Nyílt levél a köznevelésben uralkodó állapotokról

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Örömmel vettük a 2016. január 23-án megtartott Emmi-sajtótájékoztatót, melyen az oktatás irányítói kinyilvánították változtatási szándékukat az ágazatot érintő egyes kérdésekben. Mi, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete – látván 2016. január 6-án közzétett nyílt levelünk országos támogatottságát igazolva érezzük, hogy a felvetett problémák valósak, ezért ígéretünkhöz híven – ismételten megfogalmazzuk a nevelés-oktatás működtetését érintő rendszerszintű hibákat. Tisztelettel kérjük Önt, hogy az áldatlan helyzet feltárásában, orvoslásában a pedagógustársadalmat támogatni szíveskedjék! A felsorolásra kerülő problémahalmazok mindegyikével foglalkozzon a felállítandó oktatási kerekasztal, mert a részmegoldások már nem elégségesek!

1. Túlzott központosítás

Az állami fenntartást, felügyeletet jogosnak tartjuk azokban a kistérségekben, ahol a helyi önkormányzat erre nem képes.

Másutt viszont – most már a helyi tapasztalatok alapján mondhatjuk – a túlzott centralizáció kártékony, a mindennapi működést akadályozó hatású. A központosítás okozta bürokrácia miatt hiányosak vagy akadályozottak a mindennapi munkavégzéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételek.

Kapják vissza az iskolák önálló gazdálkodási jogukat, mert a felmerülő problémákat operatív módon a keletkezés helyén lehet csak megoldani. Szüntessék meg az általános iskolák és a gimnáziumok kettős irányítását (Klik mint „fenntartó” – önkormányzat mint „működtető”). Az igazgatók kapják vissza korábbi hatásköreiket mind az intézmény irányítása, mind a szakmai felügyelet szempontjából is!

2. Egymással nem koherens változtatások

Rövid idő alatt sok változtatás történt a magyarországi köznevelésben.

De ez a változássorozat – most már látható – túlterheli a rendszert, a reformok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Szakmai elvárásunk, hogy a jövőben csak olyan oktatással-neveléssel kapcsolatos reform léphessen életbe – kizárólag felmenő rendszerben, gyakorló pedagógusok bevonásával, szakemberek által kidolgozva –, amelyet kellő alapossággal megterveztek, előkészítettek, hatásait tesztelték. A bevezetendő változásoknak előzetesen teremtsék meg a feltételeit (pl. mindennapos testnevelés)!

A legfrissebb érettségiváltoztatásokat haladéktalanul vonják vissza! A változások nem érinthetik a tanulókat hátrányosan, nem érinthetik a már két évvel ezelőtt befejezett tantárgyak követelményeit – mindenkinek legyen joga a tanultak alapján letenni az érettségi vizsgát!

3. Ellehetetlenülő kompetenciafejlesztés, tudáselmélyítés

A NAT rengeteg új ismeretanyagot tartalmaz a korábbiak mellett.

A kompetenciaalapú oktatás azonban időigényes, a tanultak elmélyítését, gyakorlását követeli. A jelenlegi NAT túlzsúfoltságával éppen ezt nem veszi figyelembe, így a kívánt célok elérése ellen hat. Tanárok és diákok egyaránt túlterheltek a tartalmi követelmények és a magas óraszámok miatt, miközben ezek egyike sem vezet el ahhoz a célhoz, hogy a tanulók egyéni képességeiket kibontakoztathassák, a tudás megújításának kompetenciáját elsajátíthassák.

A NAT újbóli átgondolásra szorul a fentiek szellemében, különös tekintettel a tananyag csökkentésére (elsősorban a lexikális tudásanyag és életkori sajátosságoknak nem megfelelő tartalom csökkentésével), az alaptanterv korszerűbb szemléletének kialakítására. A diákok heti óraszámát csökkenteni kell, mert jelenleg többet dolgoznak, mint a felnőttek kötelező munkaideje. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a tankötelezettséget emeljék vissza 18 évre, a rendszerből kikerültek számára pedig állítsák fel az integrációjukat segítő ellátórendszert.

Gyermekeink egészséges testi és lelki fejlődése, a jövő generáció sorsa függ ezektől a lépésektől!

A szabad tankönyvválasztás jogával élve kérjük vissza a magas színvonalú kompetenciaalapú tankönyveket, a szakmai szempontból kifogásolható újak visszavonását!

4. Adminisztráció kontra tanítás

A pedagógus feladata a nevelés-oktatás, a gyerekekkel való foglalkozás. Erre tettünk esküt diplománk átvételekor. A jó pedagógus munkáját hivatásnak tekinti.

Ahogy a tanulás, úgy a tanítás is alkotómunka, amit nem lehet bürokratikus indikátorokkal minősíteni. A pedagógus nem adminisztrátor. A megnövekedett bürokrácia, a minősítési rendszer hibás bevezetése és eltúlzott feladatrendszere (portfólió, minősítés, tanfelügyelet, BECS stb.) – most már tapasztalatok alapján jelenthetjük ki – nem eredményez jobb minőséget az oktatásban, teremt viszont szakmai és bérfeszültséget, elvonja a pedagógus erejét és figyelmét az oktató-nevelő munkától (és nem mellékesen saját családjától is). Nem a kiégés ellen hat, hanem kiégést teremt. Az adminisztrációs terhek növelése helyett magas szintű, korszerű és a fenntartó által finanszírozott szakmai továbbképzésekre van szükség.

A bevezetett életpályamodell sok elemében igazságtalan! Például méltatlan, hogy évtizedek óta kiválóan és eredményesen oktató, szűkebb-tágabb környezetükben elismert tanárokat Pedagógus 1-be sorolt be a rendszer, ugyanakkor a mestertanárok eddigi kiválasztásának eljárásrendje megingatta a tanárok bizalmát a minősítési rendszerrel kapcsolatosan. Hibás döntés a mestertanári cím és az ellenőrzésekben való részvételük összekapcsolása is. A mestertanár épp a tanulókkal való foglalkozásban kellene hogy kiteljesítse küldetését.

Alapfeltételnek tartjuk, hogy a tantestületekben a kölcsönös tisztelet és segítő szándék és ne a „fortélyos félelem” igazgasson minket!

5. Nem a pedagógusok bére a rendszer legnagyobb problémája

Ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, az állam sokat fordít a pedagógusok bérére.

De nem újabb és újabb béremelésről van szó, hanem egy korábbi ígéret többlépcsős megvalósításáról! Ráadásul, ahogy azt Miniszter Úr is elmondta, nőttek a pedagógusok terhei is. (És sajnos az emelés mértéke épp a legtapasztaltabb, legtöbbet dolgozó pedagógusok esetében volt a legkisebb mértékű.)

Az iskolákban vannak nem pedagógus alkalmazottak is: kérjük, hogy az oktatást segítő dolgozók bérét azonnali hatállyal rendezzék! Javasoljuk, hogy a megszüntetett NOKS-státusokat (szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, gazdasági ügyintéző) állítsák vissza!

Az egész oktatási rendszert jellemző bérfeszültséget fel kell oldani!

A bizalmatlanságot sugalló „kötelező bent tartózkodási időt” és a túlórák ingyenességét el kell törölni! Elvárjuk a kötelező kontaktórák számának korábbi szintre (20-22 óra) történő visszaállítását! Kérjük a minőségi munka elismerését, jutalmazását!

6. Az előttünk álló egyeztetés

Kérjük, hogy támogassa az olyan oktatási kerekasztal létrejöttét, amely rövid időn belül, szigorúan szakmai alapokon, a helyi viszonyokat ismerve képes a rendszerszintű problémákra érdemi válaszokat adni!

Segítse elő a szakmai szervezetek, a pedagógus-érdekvédelem és a döntéshozók között folytatott valódi párbeszéd kialakítását. Az oktatási kerekasztal tárgyalópartnereként számítsanak az alulról jövő kezdeményezésként alakuló közalkalmazotti tanácsok országos szintű szervezetére is!


Egy nyílt levél csak indikátora lehet a bajoknak, nem hatolhat a mélységekbe, így a felsorolás közel sem teljes, oldalakon keresztül tudnánk folytatni. A munka java ezután következik. Kérjük Önt, támogasson bennünket abban, hogy ez a munka haladéktalanul megkezdődjön és hatékonyan elvégeztessék mindannyiunk legfőbb célja, az ország felemelkedése érdekében. Sürget az idő! Gyermekeink jövője a tét!

A Tanítanék.com több mint húszezer csatlakozójának és a csatolt nevelési-oktatási intézmények nevében (az aláírók után kerültek felsorolásra a honlapon szereplő intézmények), támogatásában bízva,

Köszönettel:

Miskolc, 2016. január 25.

a Miskolci Herman Ottó Gimnázium és a

Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületei

Hozzászólások
Összesen: 81 db

A hozzászólás csak regisztrált tagjaink számára elérhető, kérjük lépjen be vagy regisztráljon!

Elfelejtette jelszavát? Segítségért kattintson ide!

Kérjük, hozzászólásánál tartsa be az oldal szabályait. Erről és a moderálási elvekről itt olvashat részletesen!

Hozzászólhat a Facebook azonosítójával is.
Kattintson a "Facebook bejelentkezés" gombra!
Hozzászólás Facebook regiszrációval
Hajcihő
2016-01-29 16:56:25   #74

25304.

mümü
2016-01-29 16:49:13   #73

25295

462

Hajcihő
2016-01-29 15:33:57   #72

25240.
459.

Hajcihő
2016-01-29 15:02:34   #71

25210.
453.

mümü
2016-01-29 14:51:58   #70

25201

448

Hajcihő
2016-01-29 14:26:31   #69

25182.
445.

Hajcihő
2016-01-29 13:43:02   #68

Viszont így a helyes:
25148.
442.

Hajcihő
2016-01-29 13:42:21   #67

Megelőztél! :-)

mümü
2016-01-29 13:40:42   #66

24148

442

Hajcihő
2016-01-29 13:15:12   #65

25124.

Hallgassa élőben! KLUBRÁDIÓ
Kedvezménykártya a 168 Órától

EDC kártya, akár Önnek is

Kedvezménykártya a 168 Órától

2014. július 10. csütörtök
Közösség
csillagfény: A militáns, kifejezetten a túlnyomó többség... 23:50
Új korszak kezdődik
csillagfény: Erdogan hasonló forgatókönyv szerint számolja fel... 22:53
Hová készül Törökország?
csillagfény: Természetesen Trumpnak (és bárkinek is) ki kellene... 22:36
Amerikai elnökválasztás
hu pi lilliput: …holnap!...a láncszerű, egymást követő terror –... 22:26
…a szőnyeg alól jelentem!
A Propeller hírei